Hoera, deze ideeën worden gerealiseerd!

Na jullie enthousiaste medewerking zal het Agentschap voor Natuur en Bos de volgende drie projecten uitwerken

Dit zijn de gekozen projecten voor: